Professional i amb experiència contrastada

Treballem cada dia per preservar, millorar i restablir la salut dels nostres pacients

Fisioteràpia

Respiratòria

Màster Universitari de la UAB. 60 UCTS.

Traumatològica

Traumatologia gral. Tractament de l'escoliòsi amb el mètode Schroth. Punció seca.

Fisioteràpia esportiva

Postgrau de la UAB. Experiència sel mundial de pista coberta d'atletisme. 1995.

Osteopatia

Estructural

Depenent de les necessitats del pacient i la seva patologia.

Visceral

Depenent de les necessitats del pacient i la seva patologia.

Cranial

Depenent de les necessitats del pacient i la seva patologia.

Acupuntura

Adiccions/Estrès/Migranyes.

Inscrit al registre de fisioterapeutes acupuntors al CFC. Màster de la UB.

Ansietat i altres patologies.

Auriculoteràpia si és necessària com a part del tractament.